உங்கள் கார்ட்டில் பொருட்கள் இல்லை.

கூட்டுத்தொகை: $ 0.00

தொடர்புக்கு

துபை முகவரி

நேரம்: 9.00am to 7.00 pm
வேலை நாட்கள் - 6 நாட்கள்

Alminma Solutions L.L.C.
International City
France Cluster
R 27, Shop No. 6
Dubai - U.A.E.
Mobile : +971 56 111 8170 (Whatsapp)
Tele. : +971 4 553 8751
Fax : +971 4 553 8752
P.O. Box : 113984

இந்தியா முகவரி

நேரம்: 10.30am to 8.30 pm
வேலை நாட்கள் - 6 நாட்கள்

Alminma Technologies
15-B, T.T.P Road,
Muthupet - 614704,
Thiruvaroor Dist,
Tamilnadu, India.

Skype : dubaibazaar
E-Mail : info@dubaibazaar.in

தகவல் தொடர்பு

*அவசியம் தேவை